BK Project

BK Project arbeider primært som konsulenter I startups eller nysatsninger innenfor IT-sektoren.
Vi deltar også som eiere eller gjør investeringer I tidligfase-prosjekter.
Vi går inn som strategiske rådgivere på forretningsutvikling, teknisk platform og programmering samt utarbeidelse av presentasjoner for investorer og fremtidige partnere.
Vi har et eget utviklingsteam med lang erfaring innen App – utvikling, web-sider, dashboard-løsninger, og rapporteringssystemer.


BK Project er din partner dersom du sitter på en god forretningsidé eller har utviklet et nytt disruptivt produkt innenfor en bransje i vekst. Vi bistår med å profesjonalisere prosessen mot samarbeidspartnere, finne kunder og etablere nettverk, samt hjelper deg med råd på utvikling av forretningsmodell og strukturkapital i et ny-oppstartet selskap. Vi deltar på eiersiden og har også partnere som kan være din neste investor til hjelp for utrulling og vekst.