BK Retail arbeider med både norske og internasjonale merkevarer. Vi bistår med pre-marked analyser, utarbeidelse av lanseringsstrategier, butikk-besøk og innhenting / analyse av Nielsen –tall for å kartlegge kategorien. Vi utarbeider også en komplett presentasjon med råd for oppdragsgiver, fullstack presentasjon til bruk på nyhetsmøter med kjedene inklusiv PRICAT/ innspillsark, all innregistrering I relevante systemer som Tradesolution / EPD, Grønt Punkt etc. Vi tar også oppdrag som KAM og merkevare-eiers representant I Norge. Kontakt oss for en mer komplett oversikt over tjenester.

Våre merkevarer og partnere

 

 

Når norske eller utenlandske leverandører vurderer inntreden til større distributører og kjeder i det norske retail-markedet, det være seg dagligvare, tekstil, sport mm. så krever dette et stykke grundig og kvalifisert arbeid i forkant. Det kan i mange tilfeller bli svært dyrt å starte en prosess uten å være klar over de kommersielle og markedsmessige «spillereglene» som gjelder. Vi tilbyr bistand i alle deler av denne prosessen og sikrer derfor at du som leverandør får best mulig startposisjon når vi lanserer produkter eller tjenester.